Uitstoot van CO2 is schadelijk voor het milieu en heeft enorm groot effect op de milieu veranderingen. Misschien heb je ooit wel eens gehoord van de discussie, Vlees eten slechter voor het milieu of is vliegen slechter voor het milieu. Wij deden rechearch en het antwoord is best schokkend.


Vlees eten slecht voor het milieu

Het produceren van voedsel kost enorm veel grondstoffen. Denk aan kunstmest en brandstoffen. Deze uitstoot van broeikaseffecten is bijna een kwart van alle uitstoot in ons land. De productie van vlees bezorgd veel meer milieubelasting dan de productie van groenten. En met name rundvlees is een grote boosdoener.

Waarom geen vlees meer?

  1. Ten eerste is er veel veevoer nodig. De teelt daarvan kost enorm veel Vli is een stuk lager bij plantaardige producten.
  2. Dan is er ook nog de koeien poep. Koeien zijn herkauwers en daardoor komen er methaan gassen bij kijken. Bij opgeslagen mest komen er dus methaan en lach gassen vrij. En schokkend is: Deze 2 gassen zijn nog veel schadelijker voor de ozonlaag dan de CO2 uitstoot.
  3. De stoffen die zich bevinden in de vee mest zijn dus een verzuring voor het milieu. Het zorgt voor een te hoog nitraatgehalte in de grond en in het grondwater. Dit water moet dus extra goed gezuiverd worden en dat kost ook weer meer energie.
  4. Daarnaast wordt er ook nog eens enorm veel ontbost voor de productie van veevoer. En dat betekend: Minder bomen = meer CO2.
  5. Ook kost de vleesproductie heel veel water. Om het te vergelijken: De productie van 1 kilogram kip kost ongeveer 3900 Liter water. De productie van een kilogram sojabonen kost 1800 Liter water.

Als iedereen in Nederland 1 dag in de week alle dierlijke producten vervangt door plantaardige producten is dit qua CO2 uitstoot gelijk aan 430.000 minder auto’s op de weg.

Vliegen minder erg?

Met het vliegtuig reizen in natuurlijk zeker niet goed voor het milieu, en je kan altijd beter de auto, bus of trein pakken. Een vlucht vanaf Amsterdam naar Nice (Frankrijk) zorgt voor 7,5 keer meer broeikassen als een trein, 6 keer meer als een bus en 2x zoveel als een auto.

Volgens Ornish neemt de veeteeltsector 18 procent van de wereldwijde, door mensen veroorzaakte broeikasgasuitstoot voor zijn rekening en de transport sector 13 procent.

Uiteindelijk maakt het eigenlijk niet uit wat er slechter is of niet. Het blijft allemaal slecht voor ons milieu, en willen we dit verhelpen? Dan zullen we van alles wat minder moeten doen en dingen moeten veranderen. Pak wat vaker de fiets in plaats van de auto en de trein of auto in plaats van het vliegtuig (zolang het mogelijk is). Eet ook 2 of 3 dagen per week geen vlees. Dit zal niet alleen schelen in ons milieu, maar ook voor jezelf is dit erg gezond.


Lees ook:

Avocado’s? Slecht voor het milieu?

Nog even en we leven in een wereld zonder koffie!

Waarom de schijf van vijf zo slecht nog niet is!