CO2 uitstoot is schadelijk voor het milieu en is een belangrijke reden voor de opwarming van de aarde. Dit is algemeen bekend, en veel mensen proberen er op hun eigen manier iets aan te doen. Alle kleine beetjes helpen natuurlijk. Waarschijnlijk weet je dat vliegvakanties slecht zijn voor het milieu, en dat vlees eten ook totaal niet duurzaam is. Wat is slechter: op vliegvakantie gaan of vlees eten? Wij zochten het voor je uit!

Waarom is vlees eten slecht voor het milieu?

Het produceren van voedsel kost enorm veel grondstoffen. Denk aan kunstmest en brandstof. Deze grondstoffen stoten broeikasgassen uit en deze gassen zijn samen bijna een kwart van alle uitstoot in ons land. De productie van vlees is veel belastender dan de productie van groenten. Met name rundvlees is een grote boosdoener.

Waarom geen vlees meer?

  1. Dieren moeten eten, dus er is veel veevoer nodig. De teelt van het voer alleen al kost veel water en land.
  2. Koeien zijn herkauwers. Daardoor komen er methaangassen vrij bij hun verteringsproces. Ook in mesthopen komt dit gas vrij. Vooral schokkend is dat deze 2gassen zijn nog veel schadelijker voor het milieu dan CO2.
  3. Methaangas zorgt voor een verzuring van het milieu. Dit zorgt weer voor een te hoog nitraatgehalte in de grond en in het grondwater. Water moet dus extra goed gezuiverd worden en dat kost ook weer meer energie.
  4. Om al het veevoer te kunnen verbouwen is veel land nodig zoals al bij punt 1 werd genoemd. Bossen gaan ten koste van deze landbouwgrond. Het directe gevolg hiervan: minder bomen, meer CO2.
  5. De vleesproductie kost heel veel water. Ter vergelijking: de productie van 1 kilogram kip kost ongeveer 3900 Liter water. De productie van een kilogram sojabonen kost 1800 Liter water.

Als iedereen in Nederland 1 dag in de week alle dierlijke producten vervangt door plantaardige producten is dit qua CO2 uitstoot gelijk aan 430.000 minder auto’s op de weg.

Vliegen minder erg?

Met het vliegtuig reizen in natuurlijk zeker niet goed voor het milieu, en je kan altijd beter de auto, bus of trein pakken. Een vlucht vanaf Amsterdam naar Nice aan de Franse zuidkust zorgt voor 7,5 keer meer broeikassen dan een trein, 6 keer meer dan een bus en 2x zoveel dan een auto.

Wat is erger?

Uiteindelijk maakt het eigenlijk niet uit wat er erger is. Het blijft allemaal slecht voor het milieu. Willen we het donkere toekomstbeeld veranderen? Dan zal iedereen dingen moeten doen en laten die bevorderlijk zijn voor het milieu. Vind jij duurzaamheid en de voedselindustrie een interessant onderwerp? Dan is het de moeite waard om deze Netflix documentaire te kijken. Lees hier hoe jij op een duurzamere manier boodschappen kunt doen.