Regelmatig hardlopen helpt bij vermoeidheidsklachten. Dit blijkt uit een promotieonderzoek van Juriena de Vries. Zij vergeleek bijna 200 proefpersonen verdeeld over twee groepen. De ene groep ging zes weken lang drie keer per week een uurtje rustig hardlopen. De andere groep bleef op de wachtlijst staan en begonnen na zes weken alsnog met hardlopen. Ze keek naar de relatie tussen lichaamsbeweging en een burn out in een langetermijnstudie onder ruim tweeduizend werknemers.

Werkenden en studenten die drie keer per week een hardloopsessie deden na zes weken waren minder moe. Zij sliepen ook beter, maakten minder cognitieve fouten en hadden minder moeite met inspannende cognitieve taken uitvoeren dan de stilzitters. De hardlopers voelden zich na afloop van de zes weken ook beter in staat om hun werk te doen dan de controlegroep. Deze gunstige effecten hielden ook aan.

Hardlopen gaat niet vanzelf

Het viel op dat sommige werknemers in de hardlooptherapie nooit begonnen met hardlopen. Anderen haakten af tijdens de hardlooptherapie. Daar tegenover stond dat sommige deelnemers uit de controlegroep juist meer gingen bewegen tijdens de wachtperiode. De hardlooptherapie werkte alleen voor deelnemers die de hele therapie afmaakten. Belangrijk is dus dat de hardlooptherapie zo georganiseerd wordt dat deelnemers de hardloopsessie ook echt bij kunnen wonen.

Vicieuze cirkel

In een andere studie vond De Vries dat deelnemers met meer werkgerelateerde vermoeidheidsklachten minder bewogen. Tegelijkertijd vond ze ook dat mensen die meer lichaamsbewegingen kregen juist minder werkgerelateerde vermoeidheidsklachten ervoeren. Het is dus belangrijk om regelmatig te bewegen bij vermoeidheid, maar dezelfde vermoeidheid zorgt ervoor dat het lastig is om dit te doen. Dit resultaat wijst ook op een vicieuze cirkel. Vermoeidheid zorgt voor minder lichaamsbeweging en deze verminderde lichaamsbeweging zorgt weer voor meer vermoeidheid en omgekeerd.

Rustig beginnen

Hardlopen is dus een toegankelijk medicijn zonder negatieve bijwerkingen. Toch is het belangrijk om niet te hard van stapel te lopen. Bouw het actiever worden langzaam op, zodat de vermoeidheid niet toeneemt. Begin met bewegen op een lage intensiteit waarbij de ademhaling en de hartslag versnelt, maar waarbij praten nog mogelijk is. Zorg ook voor een dag rust tussen de hardloopsessies.


Lees ook:

Hoeveel dagen per week zou je moeten hardlopen?

De meest voorkomende problemen bij het hardlopen

1 uur hardlopen, is 7 uur langer leven! Wetenschap